Alates 18.05 on HSB spordikeskused avatud eritingimustel (välja arvatud Panga Spordihoone ja Haapsalu Veekeskus)

  • Spordiklubi pileti eest välditakse sularahas tasumist ning enne spordiklubisse sisenemist on kohustuslik käsi desinfitseerida.
  • Siseruumides on lubatud üksnes treeningtegevus (edaspidi treening). Võistlused ei ole lubatud.
  • Grupitreeningute puhul võib olla grupis kuni 10 inimest, sealhulgas treener, abipersonal jt ning grupis tuleb teistega hoida vähemalt 2-meetrist vahet.
  • Alaealistele suunatud treeningut peab läbi viima täiskasvanud treener või juhendaja.
  • Treening- riietus- ja pesuruumides tuleb hoida teineteisega 2m vahet. Seetõttu on garderoobides inimeste arv limiteeritud ning duširuumis tohib korraga viibida vaid 1-2 inimest.
  • Treening tuleb korraldada viisil, mille käigus ei kaasne füüsilist kontakti teiste osalejatega.
  • Haigusnähtudega isikud ei tohi tegevustes osaleda.  Kliendid kasutavad isiklikke hügieenitarbeid, riietus- ja pesuruumis viibitakse nii lühikest aega kui võimalik ja vajalik.
  • ​Kõik spordiväljakule tulnud isikud võtavad täieliku vastutuse ja kohustuvad täitma vabariigi valituse ja kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud eriolukorra tingimusi ning nõudeid. Eriolukorra info, meetmete ning õigusaktidega saab tutvuda: www.valitsus.ee/et/eriolukord-eestis#meetmed
  • Spordialade lõikes tuleb järgida spordialaliitude poolt etteantud nõudeid ning soovitusi.

Juhend sporditreeningute korraldamiseks siseruumides 15. maist - https://eok.ee/organisatsioon/uudised/juhend-sporditreeningute-korraldamiseks-siseruumides-15-maist