Tuksi Noortelaager 2023 aasta suvel

Tuksi Tervise- ja Spordikeskuse kompleksis on võimalik läbi viia erinevaid laagreid. Tänu sportimisvõimalustele oleme eriti populaarsed spordilaagrite korraldamise kohaks. Lisaks spordilaagritele korraldatakse meie juures erinevaid seiklus, puhke- ja tantsulaagreid. Meie laagripakett sisaldab majutust, toitlustust 3 korda päevas ning kompleksi kasutust (spordiväljakud, terrassid, saalid, saunad jne). Võtame vastu nii laste kui ka täiskasvanute gruppe. Laagrisse võetakse vastu ainult gruppe, kes tulevad oma juhendajate, treenerite või kasvatajatega.

Üldjuhul on samaaegselt laagris mitu erinevat gruppi. Tihtipeale tegelevad grupid ka täiesti erinevate huvi- või spordialadega. Laagrikompleksi, spordiväljakute ja siseruumide kasutamine lepitakse laagris olevate gruppide esindajatega laagrivahetuse alguses eraldi kokku ning jagatakse võrdsetel alustel.

Tuksi Noortelaagri kodukord
https://www.hsb.ee/et/noortelaagri-kodukord


2023 aasta suve laagrivahetuste kava

 1. vahetus: 15.06-22.06, 8 päeva
 2. vahetus: 25.06-02.07, 8 päeva 
 3. vahetus: 03-07-10.07, 8 päeva
 4. vahetus: 11.07-16.07, 6 päeva
 5. vahetus: 17.07-23.07, 7 päeva  
 6. vahetus: 24.07-30.07, 7 päeva  
 7. vahetus: 31.07-06.08, 7 päeva
 8. vahetus: 07.08-13.08, 7 päeva
 9. vahetus: 14.08-19.08, 6 päeva
 10. vahetus: 21.08-27.08, 6 päeva


Võimalusel oleme kuupäevade osas paindlikud. Broneerimisel eelistame eelisjärjekorras gruppe, kes on laagris terve vahetuse korraga.

Igal osalejal tuleb laagrisse kaasa võtta oma voodipesu (voodilina, padjapüür, tekikott). Magamiskotiga magamine pole lubatud. Tekk, padi ja madrats on kohapeal olemas. Laagrikompleksi pakutavate teenuste eest esitatakse koondarve ainult laagrit korraldavale asutusele (klubi, kool, huvikool jm). Laagripaketi hind sisaldab majutust, toitlustust ja laagrikompleksi kasutust. Meie tuusiku hind ei sisalda teisi laagri korraldamisega seotud kulusid (laste transport, koolitajate/treenerite/juhendajate töötasud jne). Seega võib meie klientide (klubi, kool, huvikool, noorteühendus vms) poolt lapsevanematele esitatud osalustasu erineda meie põhiteenuste hinnakirjast. Laagrituusikuid müüakse ainult paketi hinnaga. Laagrivahetusest eemaloldud päevad või osa päevast ei kuulu tasaarveldamisele.
 

HINNAKIRI (kehtib ajavahemikul 15.06-27.08.2023)

 • 2 päeva (1 öö), 29 € (29€ päev)
 • 3 päeva (2 ööd), 58 (29€ päev)
 • 4 päeva (3 ööd), 84 € (28€ päev)
 • 5 päeva (4 ööd), 112 € (28€ päev) 
 • 6 päeva (5 ööd), 135 € (27€ päev)  
 • 7 päeva (6 ööd), 162 € (27€ päev)  
 • 8 päeva (7 ööd), 189 € (27€ päev)  
 • 9 päeva (8 ööd), 216€ (27€ päev)  
 • 10 päeva (9 ööd), 243 € (27€ päev)  
 • 11 päeva (10 ööd), 270 € (27€ päev)  
 • 12 päeva (11 ööd), 297 € (27€ päev)  
  (hinnakirjas võib toimuda muutusi)


Soodustuusik Eesti kodakondsusega noorte gruppidele, kes vastavad Haridus- ja Noorteameti (HARNO) püsilaagri toetuse tingimustele*
Toetatakse alates 6-päevaseid laagreid. 

Soodustuusiku saamiseks tuleb laagri korraldajal esitada Tuksi Noortelaagrile enne laagrisse tulekut Registreerimisleht. Registreerimislehel peavad olema täidetud lisaks lapse nimele ja soole ka isikukood, vanus, elukoha maakond ja elukoha KOV. Registreerimislehed esitab Tuksi Noortelaager Haridus- ja Noorteametile. 
Lae registreerimisleht alla SIIT ja saada täidetult tagasi e-kirjaga aadressile tuksi@hsb.ee. Kui enne laagrivahetuse algust ei esitata eelpool näidatud kontaktidele korrektselt täidetud registreerimislehte, siis ei kehti soodustuusiku hinnad ning esitatakse arve vastavalt tavahinnakirjale.

SOODUSTUUSIKU HINNAKIRI *

 • 6 päeva (5 ööd), 110 €
 • 7 päeva (6 ööd), 132 €
 • 8 päeva (7 ööd), 154 €
 • 9 päeva (8 ööd), 176 €
 • 10 päeva (9 ööd), 198 €
 • 11 päeva (10 ööd), 220 €
 • 12 päeva (11 ööd), 242 €
  (hinnakirjas võib toimuda muutusi)


* Eesti Haridus- ja Noorteameti püsilaagri toetuse tingimused:

 • Noorte vanus 7 - 26 a.
 • Soodushind ei kehti laagritele, millele taotletakse samal ajal ka projektlaagri toetust Haridus- ja Noorteametist.
 • Iga 15 lapse kohta peab olema laagrikasvataja või juhataja osakutse tunnistuse ja kehtiva tervisetõendiga (tervisetõend nakkushaiguste suhtes) kasvatajad. Lisainfo kutse taotlemise kohta Eesti Noorsootöötajate Kogu veebilehel.
 • Enne laagrivahetuse algust esitatakse korrektselt täidetud laste nimekiri  - Registreerimisleht.
 • Tellija/vastutav esindaja esitab Tuksi Noortelaagrile enne laagri algust kõikide enda grupi lastega töötavate kasvatajate, juhendajate ja treenerite kohta kehtiva karistusregitsri väljavõtte (https://www.rik.ee/karistusregister). 
 • Grupi esindaja kinnitab allkirjaga, et vastutab noorte ohutusalase instrueerimise eest. On esitatud nimekirjas loetletud lastele tutvustanud laagri sisekorraeeskirju ning ujumis- ja ohutuseeskirju ning vastutab nende laste elu ja tervisliku seisukorra ning neile vajaliku esmaabi andmise eest.
 • Kõik vajalikud dokumendid ja kasvatajate tunnistused tuleb Tuksi Noortelaagrile esitada enne laagrisse tulekut.

  NB! Laagri vastutaval korraldajal on võimalik saata meile allkirjastatud tõend, millega kinnitatakse, et kõik ülevalpool toodud tingimused on täidetud. Sellisel juhul ei pea meile saatma eraldi kutsetunnistusi, tervisetõendeid ega karistusregistri väljavõtteid - välja arvatud registreerimisleht, mis tuleb saata igal-juhul. Kinnituskirja saab alla laadida https://hsb.ee/file/9e6a55b6b4563e652a23be9d623ca5055c356940


Tasuta tuusik kasvatajale, juhendajale või treenerile
Iga 15 lapse kohta pakume ühte tasuta kohta täiskasvanud kasvatajale või treenerile. Kui grupis on 15 last, siis 1 koht tasuta. Kui grupis on 30 last, siis 2 kohta tasuta jne. Tasuta kasvataja/juhendaja koha eelduseks on, et isik vastutab enda grupi  noorte  elu ja tervisliku seisukorra ning neile vajaliku esmaabi andmise eest, tutvustab noortele laagri sisekorraeeskirju ning ujumis- ja ohutuseeskirju. Tasuta treeneri tuusiku eeluseks on ka see, et kõik nõutud dokumendid on korrektselt ja tähtajaks esitatud.

Broneerimine
Broneerimiseks võtke ühendust allolevatel kontaktidel.

E-mail: tuksi@hsb.ee

Laagri juhataja
Tarmo Tuisk
Tel. +372 506 5688
E-mail tuksi@hsb.ee